cap hay

Nói thẳng ra luôn cap của mình là những cap ngắn lại ít nhưng nhưng CAP HAY và nhưng cap hay, cap hài hước này minh ra để dành cho bạn đó. Mong rằng bạn ủng hộ những cap hay của mình để mình sẽ sản sinh ra nhiều nhiều cap hay mang đến cho đời nà