Đối Vui Có Đáp Án

  • 50+ Câu đố trí thông minh KHÓ nhưng có người GIẢI

    Câu 1: Giá của 1 cây vợt tennis và 1 quả bóng có giá 1 đô la 10 xu.