Đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân thứ 4-5-8 giấu kin giờ mới lộ

Hôm trước chia sẻ với các bạn những lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật bạn thân lầy lội thì hôm nay mình chia sẻ hơn 30 lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân chân thành, ấm áp… thật sự những tin nhắn chúc mừng sinh nhật bạn thân bằng tiếng Anh mới nói lên những chân thành nói lên tình cảm về tình bạn của bạn. Hãy đọc phần dịch tiếng Việt để dể dàng lựa chọn những lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân nhé.

 1. You’re such a special friend! It’s a pleasure to remember you anytime, especially on your birthday. Have a Great day ahead!
  Tạm dịch: Bạn là một người bạn thật đặc biệt. Thật là vui khi nhớ về bạn bất cứ thời điểm nào, đặc biệt là trong ngày sinh nhật. Chúc bạn một ngày tuyệt vời.
 2. Am I the first one to wish you Happy Birthday today? NO? The second one? No? Doesn’t matter, in my mind I was the first one who thought of you at midnight on your special day
  Tạm dịch: Tôi có phải người đầu tiên gửi đến bạn lời chúc sinh nhật ngày hôm nay? Không? Là người thứ hai? Không? Không thành vấn đề, trong tâm trí tôi, tôi là người đầu tiên nghĩ về bạn trong ngày đặc biệt của bạn.
 3. Finding a great friend is like looking for a four leaf clover. But I did get lucky! Happy Bday! May beauty and happiness surround you today and beyond.
  Tạm dịch: Tìm được một người bạn tuyệt vời giống như tìm cỏ 4 lá vậy. Nhưng tôi đã gặp may. Chúc mừng sinh nhật. Vẻ đẹp và hạnh phúc sẽ bao quanh bạn ngày hôm này và hơn thế nữa.
 4. Special friends are a rare find, but am I glad that you are one of mine! Happy Birthday to a friend I’ll never forget!
  Tạm dịch: Những người bạn đặc biệt rất khó kiếm, nhưng tôi vui mừng vì bạn là một trong số đó. Chúc mừng sinh nhật cho người bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên.
 5. My friend, it’s time to pop the champagne, make some noise, dish out some food, throw some confetti and burst some balloons. Celebrate your Birthday, you deserve the best!
  Tạm dịch: Bạn của tôi, đây là thời điểm để mở champagne, làm ồn, ăn uống, tung hoa giấy và nổ bóng bay. Chúc mừng sinh nhật, bạn xứng đáng những điều tốt đẹp nhất.
 6. Enjoy the music as your friends chant the lovely Happy Birthday song! Make the most of your big day today!
  Tạm dịch: Thưởng thức âm nhạc khi bạn bè bạn hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Hãy làm hôm này thành một ngày tuyệt vời.
 7. Today is a perfect day to tell you that you are a wonderful friend. Happy Birthday! Wishing you all the best today and throughout the coming year!
  Tạm dịch: Hôm nay là ngày hoàn hảo để nói với bạn rằng bạn là người bạn tuyệt vời. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất ngày hôm nay và suốt năm.
 8. Happy Birthday to you! I wish that your life blossoms into many of your most cherished desires come true.
  Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật bạn. Tôi chúc bạn một năm bùng nổ với nhiều mong ước thành sự thật.
 9. On your Birthday, I wish you to have the courage to live at least one more dream, fulfill one more wish and make one more person’s life beautiful.
  Tạm dịch: Trong ngày sinh nhật của bạn, tôi chúc bạn có đủ dũng khí để sống với ít nhất hơn 1 ước mơ, thực hiện thêm 1 điều mong muốn và làm cuộc sống hơn 1 người đẹp hơn.
 10. Do you know why I never need to ask for any blessings from God? That’s because He has given me friends like you! Happy Birthday to you dear friend.
  Tạm dịch: Bạn có biệt bạn sao tôi không bao giờ yêu cầu bất kì sự ban phước nào từ chúa? Đó là bởi vì chúa đã cho tôi những người bạn như bạn. Chúc mừng sinh nhật bạn yêu quý.
 1. The perfect recipe for your year ahead should be 20 percent love mixed with 30 percent luck. Add on top 20 percent courage and garnish it with 30 percent health. Say cheers to life and have a Happy Birthday!
  Tạm dịch: Công thức hoàn hảo cho một năm sắp tới của bạn là 20% tình yêu trộn với 30% may mắn. Thêm 20% dũng cảm và trang trí thêm với 30% sức khỏe. Hãy tận hưởng cuộc sống và có một sinh nhật vui vẻ.
 2. It is your birthday, you are more than allowed to act like crazy! It’s time you showed the mettle you’re really made of!
  Tạm dịch: Đây là ngày sinh nhật bạn, bạn được phép làm những điều điên rồ. Đây là thời gian bạn thể hiện dũng khí mà bạn có.
 3. I have three wishes for you on your birthday. First, I wish that this Birthday teaches you something new and beautiful. Second, I wish that you have a day that you’ll remember forever with a smile. And third, I wish that such days keep coming in every single day.
  Tạm dịch: Tôi có ba lời chúc cho bạn trong ngày sinh nhật. Đầu tiên, tôi ước ngày sinh nhật mang đến cho bạn một vài điều mới và đẹp đẽ. Thứ hai, tôi chúc bạn một ngày mà bạn sẽ nhỡ mãi với nụ cười. Và thứ ba, tôi chúc bạn ngày như thế này sẽ tới trong mọi ngày.
 4. On your Birthday, my friend, let’s promise to make this year even more fun!
  Tạm dịch: Trong ngày sinh nhật, bạn tôi, hãy hứa làm cho năm nay thậm chí vui vẻ hơn.
 5. The best part of having you as my best friend is being able to act crazy and wild, and not have a care in the world.
  Tạm dịch:Điều tuyệt vời nhất khi có bạn là để cùng mình làm những điều rồ dại nhất mà không cần quan tâm đến thế giới. Haha
 6. Another year older, another year wiser. Happy Birthday!
  Tạm dịch: Thêm một tuổi mới, thêm khôn ngoan. Chúc mừng sinh nhật!
 7. On such a day like your birthday, may you be in arm with a truly happy day bringing fulfillment of your favorite hope your brightest promise
  Tạm dịch: Trong ngày sinh nhật tốt đẹp này, chúc bạn những ngày thực sự hạnh phúc trong tầm tay của bạn. Và chúc cho những ước mơ rực rỡ nhất của bạn đều có thể thực hiện được.
 8. Wishing you a happy birthday. Praying you luckily.
  Tạm dịch: Chúc bạn một sinh nhật thật nhiều ý nghĩa và hạnh phúc . Cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với bạn.
 9. Send you my beautiful wishes that are as sweet as a flower to be your companion till the end of the world. Happy birthday to you!
  Tạm dịch: Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì bạn đã cùng tôi đi đến tận cùng thế giới. Chúc bạn sinh nhật hạnh phúc!
 1. Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you, girl! Happy Birthday to a wonderful friend
  Tạm dịch: Mỗi một ngọn nến trên chiếc bánh của bạn là một năm tôi được may mắn khi biết bạn! Chúc mừng sinh nhật một người bạn tuyệt vời.
 2. Just want to tell you that you’re special, and to wish you all the joys of a wonderful birthday!
  Tạm dịch: Mình rất muốn nói với bạn rằng bạn là một người rất đặc biệt, và chúc bạn tất cả những gì tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật.
 3. On such a day like your birthday, may you be in arm with a truly happy day bringing fulfillment of your favorite hope your brightest promise.
  Tạm dịch: Trong ngày sinh nhật tốt đẹp này, chúc bạn những ngày thực sự hạnh phúc trong tầm tay của bạn. Và chúc cho những ước mơ rực rỡ nhất của bạn đều có thể thực hiện được.
 4. May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer.
  Tạm dịch: Chúc bạn một ngày sinh nhật thật đặc biệt. Một ngày được phủ tràn nắng ấm, tiếng cười và hạnh phúc.
 5. Stay positive! Keep believing & have faith in yourself. Happy Birthday!
  Tạm dịch: Hãy lạc quan, luôn tin tưởng vào bản thân, bạn nhé! Chúc mừng sinh nhật.
 6. The best part of having you as my best friend is being able to act crazy and wild, and not have a care in the world. Happy Birthday to you!
  Tạm dịch: Điều tuyệt vời nhất khi có bạn là để cùng mình làm những điều rồ dại nhất mà không cần quan tâm đến thế giới. Chúc mừng sinh nhật bạn thân!
 7. I wish you a joyous heart, a peaceful mind and the most successful life! Happy Birthday!
  Tạm dịch: Mình mong bạn có một trái tim vui vẻ, một tâm trí bình an và một cuộc sống thành công nhất. Chúc mừng sinh nhật!
 8. Let my deep blessing always. Surround magnificent travel of your life. I hope in years to come you will have a good health and plain sailing.
  Tạm dịch: Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.
 9. This present is not valuable itself, but it is a souvenir hereto, it brings all most my warm sentiment. Happy birthday to you.
  Tạm dịch: Món quà này không có nhiều giá trị nhưng nó mang theo những lời chúc ấm áp nhất của mình dành cho bạn. Chúc mừng sinh nhật bạn.
 10. Your birthday is more special to me than you, because on this day, I got the most precious gift of my life. Happy Birthday.
  Tạm dịch: Sinh nhật của bạn có ý nghĩa đặc biệt với tôi nhiều hơn cả, bởi vào ngày này, tôi được nhận món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Chúc mừng sinh nhật.

Nội dung này dành cho các bạn tìm kiếm nội dung sau:

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân
Lời chúc sinh nhật bạn thân bằng tiếng anh
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân hay
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân có dịch
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân chân thành
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân ý nghĩa
Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho bạn thân ngắn gọn